Nieuwe grondstoffen uit ingezamelde stromen

Naast het inzamelen, scheiden en sorteren van afvalstoffen is het opwerken van deze afvalstoffen tot hoogwaardige grondstoffen, een specialiteit van GP Groot. De herwonnen grondstoffen worden weer dankbaar ingezet bij infrastructurele, agrarische en industriële processen in binnen- en buitenland.

Secundaire grondstoffen/bouwstoffen

Secundaire grondstoffen zijn herwonnen uit eerder toegepaste grondstoffen. Ze zijn ingezameld, gescheiden, gesorteerd, geprepareerd of bewerkt en tenslotte verwerkt. Ruim 99% van het bouw- en sloopafval wordt herwonnen en weer ingezet als secundaire grondstof of bouwstof. Denk aan grond, gips en betongranulaat. Na bewerking ontstaan hoogwaardige en KIWA-gecertificeerde menggranulaten met verschillende eigenschappen. Deze granulaten voldoen aan de normen voor een categorie-I bouwstof en worden hoofdzakelijk ingezet als funderingsmateriaal in de bouwsector en voor de wegenbouw.

We leveren ook uit de sloop verkregen BRL2506-1 gecertificeerd betongranulaat. Betonproducenten passen dit granulaat toe als grindvervanger in nieuw beton, dit levert een grote CO2-reductie op. Zo wordt de winning en verbruik van nieuwe grondstoffen vermeden. In een ideale situatie wordt de nieuwbouw na een sloop gerealiseerd met gerecycled beton uit die sloop, hierbij maken we de cirkel lokaal rond:

Secundaire grondstoffen bestellen
Meer informatie over circulair slopen
Hoogwaardig compost

Van tuin- en plantsoenafval dat vrijkomt bij onderhouds- en snoeiwerkzaamheden van openbaar en particulier groen maken wij maken hoogwaardig compost.

Het plantaardige afval wordt verkleind tot een fijne fractie. Het verkleinde materiaal wordt op ruggen gelegd, bevochtigd en regelmatig belucht door het omzetten van de ruggen. Tijdens dit proces worden gemiddelde temperaturen bereikt van circa 70 °C. Uiteindelijk wordt door middel van afzeving een hoogwaardig, kiemvrij compost verkregen die voldoet aan alle in de RAW gestelde normen. De compost kan direct worden toegepast of worden gebruikt in samengestelde producten als tuingrond, bomengrond, (eentoppig) bemest zand en zwarte grond. Overkorrel uit groencompostering wordt ingezet als biobrandstof.

Compost bestellen
Grond

GP Groot is gespecialiseerd in het hergebruik van grond. We bemiddelen tussen marktpartijen en zorgen voor transport, opslag, bewerking en bemonstering van grond, ongeacht de omvang van de partijen.

Om te weten of we uw grond kunnen gebruiken en accepteren, hebben wij voor inname analysegegevens nodig. We kunnen de grond ook voor u laten keuren door een erkend adviesbureau. Aan de hand van de analyseresultaten wordt de toepassing bepaald en indien nodig een alternatieve verwerkingsmethodiek aangeboden. Verontreinigde grond kunnen wij eventueel extractief reinigen. Dat vindt plaats op basis van een fysisch en chemisch scheidingsprincipe, waarbij de schone fracties van de verontreinigde reststromen worden gescheiden. Niet alleen grond, maar ook verontreinigde bouwstoffen en granulaten kunnen op deze manier tóch worden verwerkt. Naast het reinigen van grond nemen wij ook schone grond in.

Bodemrijk

Onder de naam Bodemrijk leveren we tot bodemverbeteraars opgewerkt tuin-, plantsoen- en snoeiafval. Dit doen we op 100% natuurlijke basis, zonder toevoeging van kunstmest of chemische middelen. Onze producten zitten van nature vol organische stoffen, mineralen en schimmels die het bodemleven stimuleren en zorgen voor een goede en gezonde planten- en gewassengroei.

Ga naar de website van Bodemrijk

Direct contact

Meer informatie over nieuwe grondstoffen uit afval?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 12 00

Container huren Direct contact