Onze initiatieven

Op weg naar een circulaire wereld. Waar sta jij?

We moeten allemaal duurzamer gaan leven en duurzamer gaan ondernemen om de energietransitie en de circulaire economie kracht bij te zetten. De overheid, maar ook opdrachtgevers, klanten en uw eigen medewerkers stellen simpelweg steeds meer eisen op dit gebied. Door uw afvalstromen bij GP Groot te laten recyclen zet u een belangrijke stap: u begint met circulair ondernemen.

Wij maken van uw afval zo veel mogelijk hoogwaardige secundaire grondstoffen, die we vervolgens terugbrengen op de markt in de vorm van nieuwe grondstoffen en producten. We helpen u bovendien met het zo optimaal mogelijk toepassen van wet- en regelgeving en met praktische oplossingen om uw afval bijvoorbeeld van kantoor of de bouwplaats gescheiden in te zamelen.

Zonder afspraak, voordelig en gemakkelijk uw afval brengen

U regelt het snel en zonder moeite op één van onze locaties in Noordwest Nederland. Hier verwerken wij op een zo duurzaam mogelijke manier het afval van gemeentes, inwoners, bouwbedrijven, agrariërs, maar ook van de industrie, zorginstellingen, scholen en kantoren uit ons werkgebied. Zo houden we de grondstoffen dicht bij huis en maken we regionaal een circulaire economie mee mogelijk.

Afval brengen
Uw afval? Wij maken er iets moois van!

We krijgen de meest uiteenlopende en uitdagende afvalstromen aangeboden. Met onze geavanceerde verwerkingsprocessen en -installaties zijn we in staat steeds hoogwaardigere secundaire grondstoffen te maken. Niet alleen grove bouwstoffen, maar ook verfijndere producten voor de consumentenmarkt. Kwalitatief hoogwaardig hergebruik, daar gaan we voor. We kunnen nog niet álles recyclen, maar we gaan elke uitdaging graag aan. Dat doen we niet alleen. We werken graag samen. De circulaire economie is bij uitstek een samenwerkingseconomie. Niet alles zelf willen doen, maar kijken waar je elkaar kunt helpen en versterken, daar gaat het om.

Afval brengen
Een mooi verhaal? Zeker! Maar bij GP Groot doen we het ook echt.

We hebben de ervaring, de expertise én alle faciliteiten in huis. We maken onze circulaire producten zelf of samen met een van onze partners. We staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. En we bouwen elke dag aan het verstevigen van ons netwerk in ons werkgebied. Het is ons streven om klanten van GP Groot de mogelijkheid te bieden de eigen afvalstromen door de hele keten te volgen en uit die stromen geproduceerde circulaire grondstoffen en producten terug te leveren.

Afval brengen
Laten we er iets moois van maken

In een circulair systeem vinden producten en grondstoffen telkens hun weg weer terug naar de markt. We streven naar cycli waarin oneindig gerecycled wordt. We zoeken partners in de hele keten, om samen met ons te innoveren, afvalstromen om te zetten naar circulaire grondstoffen, circulaire producten te maken en opnieuw te vermarkten. Samen optrekken daar draait het om. Mooie voorbeelden? Die hebben we genoeg!

Ketensamenwerkingen
Circulair bouwen & slopen: van kostenpost naar waardevolle opbrengst

Er wordt volop gebouwd, en gelukkig steeds duurzamer. Ruim 99% van het afval dat bij een sloopproject vrijkomt wordt direct hergebruikt of herwonnen en weer ingezet als secundaire grond- of bouwstof. Denk hierbij aan circulair hout, grond, gips en betongranulaat. Door slimmer te slopen en te bouwen kan niet alleen geld worden bespaard maar ook concrete invulling worden gegeven aan circulair ondernemen. Wilt u hierin ook voorop in lopen?  Wij helpen u graag op weg.

Circulair slopen
Zo weinig mogelijk afval, zo veel mogelijk circulair

De groei van de wereldbevolking en het schaarser worden van grondstoffen dwingen ons anders te kijken naar afval en grondstoffen. Het klinkt misschien een beetje vreemd maar afval zal in de toekomst de voornaamste bron van grondstoffen zijn. Door het verbranden van afval, vernietigen we dus in feite waarde. Bovendien resulteert het verbranden van afval alleen al in Nederland tot de uitstoot van 3.000.000 ton CO2– per jaar. We moeten daarom met elkaar minder afval produceren, circulair slopen en bouwen, producten hergebruiken en materiaalstromen verwerken tot nieuwe grondstoffen en producten. GP Groot Recycling neemt hierin graag het initiatief.

GP Groot recycling
De circulaire economie begint bij gescheiden afvalinzameling

U wilt met uw bedrijf of organisatie voldoen aan wet- en regelgeving, uw klimaatimpact verkleinen en natuurlijk kosten besparen. Circulair ondernemen begint met de gescheiden inzameling van de verschillende afvalstromen. Elke branche heeft zijn eigen afvalstromen, logistiek en uitdagingen. Om tot een zo schoon mogelijke inzameling te komen helpen onze collega’s van GP Groot inzameling u graag met inzameladvies en -oplossingen op maat.

GP Groot inzameling
Circulair ondernemen geeft energie.

De circulaire economie biedt volop kansen en energie. Wij helpen u graag op weg met een circulariteitscheck, realiseerbare doelstellingen en circulaire facilitaire producten.

Circulairinbedrijf.nl

Actueel bij GP Groot

  • 13 januari
100% circulaire afvalbak maakt afval scheiden nog eenvoudiger
  • 10 december
  • bedrijfsafval
Eerste gerecyclede trottoirtegels GP Groot toegepast in gemeente Alkmaar
  • 23 juni
  • bedrijfsafval
Hoogwaardige secundaire grondstoffen voor circulaire kalkzandsteen
Meer nieuws

Samen maken we de cirkel rond

Afval reduceren en kosten besparen?

Wij adviseren u graag.

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 12 00

Container huren Direct contact