Onze toekomst? Laten we er iets moois van maken!

Door de groei van de wereldbevolking en de welvaart, zijn we steeds meer gaan produceren en consumeren. Onze grondstoffen worden steeds schaarser. Bovendien stoten we met elkaar zoveel CO2 uit dat ons klimaat verandert en onze leefomgeving steeds meer in gevaar komt. In Nederland staan de energietransitie en de circulaire economie daarom hoog op de agenda. De overheid heeft zicht tot doel gesteld Nederland in 2050 volledig circulair en klimaatneutraal te laten zijn. Ze focust zich daarom op MVO en scherpt wet- en regelgeving voortdurend aan. Ook het bedrijfsleven eist in toenemende mate duurzaamheidsprestaties. De overgang naar de circulaire economie is uitdagend maar biedt gelukkig ook volop kansen. GP Groot helpt u graag op weg.

De transitie naar een circulaire economie

In de circulaire economie hergebruiken we grondstoffen en producten keer op keer. We denken niet lineair, maar circulair.

Economie en ecologie gaan hierbij hand in hand. Alleen als we het in elke schakel van de productieketen doen, van grondstofwinning tot consumptie, kunnen we een duurzame wereld creëren.

Nederland loopt voorop als het gaat om recycling. Al 80% van het ingezamelde afval kan worden hergebruikt of verwerkt. Dat klinkt goed, maar het aandeel gerecyclede grondstoffen en producten in onze economie bedraagt pas 20%.

Om een echte circulaire economie te worden, moeten de vraag naar en aanbod van gerecyclede materialen gestimuleerd worden.

Daarnaast moet de kwaliteit van de secundaire grondstoffen verbeterd worden.

Met mooie verhalen komen we er niet. Het gaat erom wat we doen.

Het Rijk heeft duidelijke doelstellingen en mijlpalen gesteld, met als ambitie om 100% circulair te zijn in 2050. Hoe? Dat zien we in de routekaart. Het is dus de hoogste tijd om door te pakken. Wij doen dat in ons werkgebied. Door onze kennis, expertise en faciliteiten te blijven ontwikkelen, door klanten te helpen circulair te gaan ondernemen en door partijen samen te brengen om de hele keten duurzaam te maken.

Onze missie: het reduceren en minimaliseren van de hoeveelheid afval

Afval verbranden = COuitstoten. GP Groot recycling heeft daarom een duidelijke missie: het reduceren en minimaliseren van de hoeveelheid afval. We streven naar zo min mogelijk verbranden en het zo nuttig mogelijk hergebruiken van afvalstromen. Dat doen we door steeds duurzamer en steeds geavanceerder te recyclen. Door innovatie en samenwerkingen kunnen we steeds hoogwaardigere grondstoffen en producten maken, ook voor de consumentenmarkt. Ons doel is steeds meer producten te maken die voor de volle 100% uit gerecycled materiaal bestaan.

Onze ambitie: de cirkel rond én materiaalstromen traceerbaar maken

Wat we maken, leveren we terug: direct aan onze eigen klanten of aan derden. Zo faciliteren we circulair ondernemen. We zijn actief met de in- en verkoop van materiaalstromen en werken intensief samen met producenten en afnemers om dit hele traject transparant te maken. Niet alles zelf willen doen, maar gebruik maken van elkaars faciliteiten en kracht, ook dat is circulaire economie. Omdat we aan het begin én aan het eind van de keten staan, kunnen we daar als geen ander de regie in nemen.

Meer weten over GP Groot recycling of wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op
Onze rol binnen de GP Groot groep

GP Groot werkt met zo’n 1.150 collega’s in de marktsegmenten: inzameling, recycling, energie, en advies en infrarealisatie. Alle bedrijfsonderdelen werken aan hetzelfde doel: een circulaire, energieneutrale en klimaatbestendige toekomst mede mogelijk maken. We zijn vooral actief in het Noorden en Westen Nederland. Dat maakt ons een echte regionale dienstverlener. Van particulieren tot bedrijven, van mkb’er tot industrie: niemand is te groot of klein voor GP Groot. Zo voelen we dat.

Onze rol binnen de GP Groot groep

Direct contact

Inspiratie, advies of even snel een antwoord nodig?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 10 80

Container huren Direct contact