Afval vormt een waardevolle bron voor nieuwe grondstoffen en materialen. Wij hebben samen met onze dochteronderneming Sortiva alle faciliteiten in huis om van afvalstromen nieuwe grondstoffen te maken. Van het sorteren, recyclen, ver- en bewerken tot het overslaan en composteren van afvalstromen.

Materiaalstromen

Papier- en kartonrecycling
Kalkzandsteenrecycling
Duurzame archiefvernietiging: 100% veilig, 100% duurzaam
Puinrecycling
Betonrecycling
Houtrecycling in diverse kwaliteiten
Zand en grond recycling
Kunststof recycling
PMD recycling
Bitumen recycling
Sanitair & dakpannen recycling
Gipsrecycling
Glasrecycling
Groenrecycling: compostering
Recycling Organisch afval
Recycling vetten & oliën
Recycling restafval
Circulair textiel
Hergebruik (re-use)

Sommige materialen uit sloop- en bouwprojecten kunnen vrijwel direct hergebruikt worden. Denk aan hang- en sluitwerk, sanitair, kranen, houtwerk of kozijnen. Hergebruik is de hoogwaardigste vorm van omgaan met afgedankte materialen.
GP Groot regelt hierbij alles: van zorgvuldige demontage tot opslag, eventuele opwerking én verkoop. Op deze manier kunnen oude materialen opnieuw toegepast worden in nieuwe projecten.

Opwerking (refurbish)

Voor het opwerken van materialen uit sloopprojecten, hebben wij speciale faciliteiten gecreëerd. Zo demonteren we cv-ketels en hebben we een werkplaats ingericht waar ‘geoogst’ hout wordt gecontroleerd, opgeschoond en gezaagd, zodat het opnieuw inzetbaar is in nieuwbouwprojecten. Op deze locaties werken we met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. SROI, Social Return on Investment, is voor ons een essentieel onderdeel van de nieuwe economie.

Recycling

Recycling, het terugwinnen van grondstoffen uit afvalstromen met als doel deze materialen opnieuw te kunnen gebruiken, is een essentiële schakel in de circulaire economie.

De innovatieve en milieuvriendelijke sorteerinstallaties op onze recyclinglocaties zorgen dat afvalstromen op een duurzame en verantwoorde manier van elkaar gescheiden worden. We maken daarbij gebruik van de modernste technieken.  Zo heeft onze dochteronderneming Sortiva een eigen Voorscheidingsinstallatie (VSI) die jaarlijks 140.000 ton ongesorteerd afval, dat o.a. aangevoerd wordt uit ondergrondse containers bij hoogbouwwoningen, sorteert in plastics, drankenkartons, ferro’s en non-ferro’s, papier en karton.

Groter en zwaarder afval zoals bouw- en sloopafval, grof huishoudelijk afval en sorteerbaar bedrijfsafval wordt eerst verkleind en vervolgens gescheiden door middel van handmatige en mechanische sortering in één van onze Afval Sorteer Installaties (ASI).

Onze afvalsorteerinstallaties zijn volledig computergestuurd en flexibel, ze hebben een verwerkingscapaciteit van 35 ton per uur. Door deze scheidingsmethodiek kan maar liefst 70% van dit ongesorteerd aangeleverd grove afval hergebruikt worden. We werken er continu aan om deze efficiency te verbeteren. Het deel van de materialen dat niet in een individuele vorm uit de afvalstroom herwonnen kan worden wordt in moderne verbrandingsinstallaties omgezet in duurzame warmte (o.a. voor stadsverwarming) en elektriciteit. Zo krijgt 100% van het aangeleverde afval een nuttige en duurzame toepassing.

In onze geavanceerde recyclinginstallaties verwerken we de uit de afvalstromen gesorteerde materialen vervolgens tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen. Materiaalsoorten die wij nog niet zelf kunnen verwerken, zoals glas, GFT en autobanden, gaan naar gespecialiseerde bewerkers. Wij regelen de overslag. Dit noemen we opbulken. Zo kunnen we deze materiaalstromen duurzamer en rendabeler transporteren.

Certificaten

Kwaliteit en veiligheid staan bij GP Groot voorop. Wij hechten veel belang aan het handelen in overeenstemming met alle geldende wetgeving en regels onder andere op het gebied van veiligheid en milieu. Om zowel in- als extern te waarborgen dat onze producten, diensten en managementsystemen aan de relevante eisen qua kwaliteit en veiligheid voldoen worden we regelmatig door onafhankelijke instellingen getoetst.

Bekijk hier onze certificaten

Direct contact

Meer informatie over recycling?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 10 80

Container huren Direct contact