Circular Plastics Alliance en GP Groot inzameling en recycling bundelen de krachten en gaan een intensieve samenwerking aan. Het doel is het inbrengen van kennis en expertise op het gebied van secundaire grondstoffen voor de ontwikkeling en productie van duurzame logistieke ladingdragers voor o.a. de bloemen- en plantenbranche.

Circular Plastics ontwikkelt duurzame verzend- en verpakkingsoplossingen voor o.a. de tuinbouw, sierteelt, groenten en fruit. Hiermee wordt het gebruik van eenmalige verpakkingen en schaarse grondstoffen verminderd.

Circular Plastics Alliance werkt volgens een consortium-model waarbinnen de deelnemende organisaties samenwerken aan en markt creëren voor oplossingen omtrent duurzaam verpakken met gerecyclede kunststoffen. Naast GP Groot inzameling en recycling zijn Van Vliet Containers, Koninklijke Paardekooper Group, Kras Recycling Group, Fresco Flowers, Crea Green, Con Pearl en Rabobank als Alliance partner aangesloten. De partijen bundelen de krachten en ontwikkelen innovatieve duurzame oplossingen in verpakkingen en in de logistiek die de omslag naar een circulaire economie faciliteren en versnellen. De inbreng van GP Groot in deze ketensamenwerking heeft met name betrekking op de inzameling en recycling van afvalstromen die als secundaire grondstof ingezet worden bij de productie van de innovatieve logistieke producten.

GP Groot inzameling en recycling zijn onderdeel van GP Groot, een groep van gespecialiseerde bedrijven die samen onder andere zorgen voor het inzamelen, sorteren én recyclen van afval. Het bedrijf met de wortels in de regio Alkmaar is na uitbreiding in Friesland en Groningen inmiddels volop actief met het uitbreiden en intensiveren van haar activiteiten in de Randstad.

Michel Visser, Grondstoffenmanager van GP Groot inzameling en recycling: “GP Groot heeft door de jaren heen veel kennis en ervaring opgedaan rondom het sorteren en recyclen van allerlei afvalstromen. Met onze innovatieve en milieuvriendelijke sorteerinstallaties worden de ingezamelde afvalstromen op een duurzame manier van elkaar gescheiden. In de recyclinginstallaties verwerken we deze stromen vervolgens tot nieuwe hoogwaardige grondstoffen, nieuwe bouwmaterialen of zelfs tot nieuwe producten. Circular Plastics heeft bewezen dat het zeer hoogwaardige producten uit herwonnen grondstoffen kan maken en door de herbruikbaarheid van die producten tegelijkertijd ook het ontstaan van nieuwe afvalstromen voorkomt.”

Circular Plastics CEO Johan Thans is verheugd met de toetreding van GP Groot tot de Circular Plastics Alliance samenwerking: “Circular Plastics is er op gericht om het hergebruik van kunststof producten binnen een gesloten kringloop te stimuleren. Het veelvuldig inzamelen, hergebruiken en via moderne technieken continu recyclen van producten vormt hierbij de kern. Om dit grootschalig op te pakken zijn sterke partners met know-how, ambitie en lef nodig, GP Groot inzameling en recycling voldoen aan deze kenschets. We zijn blij GP Groot als nieuwe Alliance partner te verwelkomen”.

Visser: “Circular Plastics heeft in haar nog maar korte bestaan al een aantal schitterende duurzame logistieke en verpakkingsoplossingen ontwikkeld en geïntroduceerd. Juist deze praktische benadering spreekt ons aan. Plannen en rapporten worden er al volop geproduceerd, maar echte circulaire producten en diensten zijn schaarser. Wij zien de samenwerking met Circular Plastics Alliance en haar partners met plezier tegemoet.”

Een materiaalstroom omzetten naar een circulair product?
Neem direct contact met ons op.