Grondreiniging

GP Groot is gespecialiseerd in het hergebruik van grond. We bemiddelen tussen marktpartijen en zorgen voor transport, opslag, bewerking en bemonstering van grond, ongeacht de omvang van de partijen.

Fysisch en chemisch scheiden
Om te weten of we uw grond kunnen gebruiken en dus accepteren, hebben wij vooraf beschikbare (analyse)gegevens nodig. We kunnen de grond ook voor u laten keuren door een erkend adviesbureau. Aan de hand van de analyseresultaten wordt de toepassing bepaald en indien nodig een alternatieve verwerkingsmethodiek aangeboden. Verontreinigde grond kunnen wij eventueel extractief reinigen. Dat vindt plaats op basis van een fysisch en chemisch scheidingsprincipe, waarbij de schone fracties van de verontreinigde reststromen worden gescheiden. Niet alleen grond, maar ook verontreinigde bouwstoffen en granulaten kunnen op deze manier tóch worden verwerkt.

Direct contact

Heeft u vragen over het reinigen van grond?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 12 00

Container huren Direct contact